Aantekeningen


Treffers 1,401 t/m 1,450 van 1,568

      «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1401 Woont in 1646 (huwelijk) aan de Maersmansteeg te Leiden. PAEDTS, Maria Adriaansdr. (I1026)
 
1402 Woont in 1646 in Leiden op de Houtmarkt. VAN HEEMSKERCK, Jan (I1025)
 
1403 Woont in 1694 aan de Houtmarkt te Leiden, net als zijn vader. Waarschijnlijk dezelfde als de Jacob die als buurtheer over de Leidse wijk ‘Rijk der Liefde’ wordt aangesteld in juni 1695, en dat blijft tot aan zijn dood. VAN HEEMSKERCK, Jacob (I1034)
 
1404 Woont in 1791 in Ede, Gelderland. MULDER, Hendrik (I2859)
 
1405 Woont in 1882 (overlijden van dochter Anna) te Brielle, samen met zijn vrouw. STROINCK, Henricus Franciscus (I750)
 
1406 Woont na het overlijden van zijn moeder in 1796 in het roomse weeshuis. Bij zijn huwelijk woont hij in de Reguliersdwarsstraat, bij zijn overlijden in 1809 aan het Reguliersplein 13. STROINCK, Franciscus Henricus (I1977)
 
1407 Woont net als zijn bruid bij zijn huwelijk op de Pieterskerkgracht in Leiden VAN RIJP, Lucas (I2963)
 
1408 Woont officieel bij haar overlijden ’op de intrek boven de benedenhuizinge, bewoond door de weduwe Prosee, tussen Vischmarkt en Kormakerstraat, maar sterft in Stiens in de woning van wijlen Wilhelmina Kutsch. KUTSCH, Catharina (I2019)
 
1409 Woont op 11-02-1680 aan Westnieuwland in Rotterdam. Regent van het Oudevrouwenhuis van 1683-1686. ELSEVIER, Abraham (I109)
 
1410 Woont op 23 augustus 1940 aan de 3e Oosterdwarsstraat 13 hs, maar verhuist al snel terug naar Amsterdam. In 1971 verhuist hij met zijn kerverse echtgenote naar Heerhugowaard. RÖRIK, Hendrik (I2248)
 
1411 Woont op het moment van zijn overlijden aan de Leuvenhaven. Dat is hoogstwaarschijnlijk het pand op nummer 4201 aan de oostzijde, dat hij in 1682 koopt van mr. Diederik van Hoogendorp.
In 1667 koopt hij nog een pakhuis in de Rijstuin van de kaaskoopman Cornelis de Riemer, waarvoor hij 4300 gulden betaalt. 
ELSEVIER, Isaac Abrahams (I1781)
 
1412 Woont ten tijde van haar huwelijk (1636) in Marendorp.

Getuigen bij huwelijk: Jan Jans van der Beecq, oom bg (Donckersteegh), Maria van Sonnevelt, moeder bd (Marendorp). 
VAN ZWANENBURG, Maria (I1105)
 
1413 Woont ten tijde van haar huwelijk aan de Hoogstraat, bij het stadhuis in Rotterdam. Bij haar overlijden woont zij in de Lange Elisabethstraat in Utrecht; zij laat vijf mondige kinderen achter. VAN BRUYNIS, Clara (I207)
 
1414 Woont ten tijde van haar tweede huwelijjk aan de Houtmarkt te Leiden. VAN DER BEECK, Trijntje Jansdr. (I1020)
 
1415 Wordt in 1727 beroepen tot Alkmaar, komt dan van Schoonhoven. Woont in 1744 (personele quotisatie) met en dienstbode aan de Langestraat, waar hij 600 gulden pacht betaalt. DE WIJS, Ds. Gerard (I2630)
 
1416 Wordt in 1727, bij zijn ondertrouw met Maria van Meel, ‘weduwnaar’ genoemd. Hij is op dat moment oud-schepen van Rotterdam.

Bij zijn begrafenis laat hij 5 minderjarige en 1 meerderjarig kind na. De overleden Raad wordt maar liefst viereneenhalf uur beluid. Klasse ƒ 30,- 
ELSEVIER, Isaac (I107)
 
1417 Wordt poorter van Amsterdam op 1 juni 1729. Woont bij zijn ondertrouw in 1728 in de Nes, ’bij de Lange Brugsteeg waar het Wapen van Luik uithangt’. BELLEFLAM, Johannes Jacobus (I2310)
 
1418 Zelfdoding VAN HEEMSKERCK DÜKER, Arnold Johan (I178)
 
1419 Zie notities VAN KNAPEN, Geertruyd (I210)
 
1420 Zie over deze kunstenaar: J.M. Montias, Artists and artisans in Delft: a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton (NJ) 1982.

Werd in 1582 burger van Delft en gaat wonen aan de Burgwal aldaar. ontwikkelde zich tot een uitstekend portretschilder. Zijn grafzerk is nog te zien in het koor van de Nieuwe Kerk te Delft. 
DELFF, Jacob Willemsz (I1463)
 
1421 Zie over haar: De huisjes inde Stoppersgang, het fonds van Hillegonda Cornelia van Heemskerck en de Stichting van Aletta Johanna van Heemskerck en Willem Hendrik van Schuylenburch / Hoek Ostende, J.H. van den (1967) VAN HEEMSKERCK, Hillegonda Cornelia (I1195)
 
1422 Zie over hem onder meer het lemma in het NNBW. Al in 1638 werd hij, nog maar 16 jaar oud, naar Parijs gestuurd om de relaties met geleerden te bestendigen. Vanaf 1640 studeert hij filosofie aan de universiteit van Leiden. Op het moment dat hij trouwde met Eva, werd hij partner in de firma Elzevier. Toen zijn vader in 1652 overleed en vlak daaarna ook zijn oom Bonaventura, startte hij met neef Daniël een vennootschap. Daniël verliet Leiden echter twee jaar later om partner te worden in de zaak van zijn oom Louis. Johan liet de boekhandel over aan een nieuwe partner, Karel Gerstecoren, en richtte zich op de drukkerij.

Na Johans dood zette zijn weduwe de firma voort, tot zij in 1681 de zaken overdeed aan haar zoon Abraham. 
ELSEVIER, Johan (I2797)
 
1423 Zie over hem: Gedenkboek honderdjarig bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1954 (beschikbaar bij het CBG) DUKER, Johan Laurens (I35)
 
1424 Zie voor Jan Zwartendijk, die duizenden Joden van een wisse dood redde als consul tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn pagina op Wikipedia. Voor zijn heldendaden werd Jan nooit beloond door de Nederlandse regering. Wel onderscheidde Yad Vashem hem met de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren.. Te zijner ere zijn veertien linden geplant op de Kop van Zuid in Rotterdam. Jan Brokken schreef in 2018 over hem De Rechtvaardige. ZWARTENDIJK, Jan (I1930)
 
1425 Zij is de nicht van haar echtgenoot. VAN DER LELY, Theodora (I429)
 
1426 Zij kreeg zes kinderen volgens Huydecoper, in elk geval Cornelia Hillegonda (1723-1765) en Cornelia Jacoba (1727-1795). VAN HEEMSKERCK, Aletta Johanna (I1196)
 
1427 Zijn carrière volgens de militaire stamboeken:

01/10/1849 - Komt aan op het Marine Instituut te Medemblik
1851 - Overgegaan bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda (gedurende enkele jaren werden ook aan de K.M.A. marineofficieren opgeleid)
01/09/1854 - benoemd tot Adelborst 1ste kl.
01/06/1855 - naar Indië, met het fregat ‘Prins (onleesbaar) der Nederlanden’, heeft daarna op verschillende schepen gediend
01/01/1857 - Bevorderd tot Luitenant ter Zee 2de kl.

25/09/1866 - Met ss ‘Java’ naar Indië, heeft daarna op verschillende schepen gediend
01/05/1867 - Bevorderd tot Luitenant ter Zee 1ste kl. 
VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jhr. Coenraad Hendrik Otto (I1416)
 
1428 Zijn huwelijk met Margaretha was zijn tweede; ten tijde van de bruiloft was hij weduwnaar. VAN HOOGENHOUCK, Abraham Maertensz (I1789)
 
1429 Zijn tweelingzusje kwam dood ter wereld. Volgens een aantekening in Huydecoper gaat hij naar Holstein. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Diederick Theodoor (I1337)
 
1430 Zoon van Abraham van Nerven VAN NERVEN, Willem (I1069)
 
1431 Zoon van Albert, burgemeester van Christiansand, en Anna Christina Oerum KIERULFF, Friedrich (I1289)
 
1432 Zoon van een schepen. Als hij in 1650 een huis annex ‘zeperij’ in Rotterdam verkoopt aan zwager Ludolf Roosterman, woont hij in Emmerich. BLANCKERT, Joris Pietersz (I2733)
 
1433 Zoon van Jacob Nicolaas en Johanna Eleonora Rau BARON VAN OLDENKOP, Carel Adolph Willem (I1295)
 
1434 Zoon van Jan van Strijen, schepen te Gorinchem. VAN STRIJEN, Jan Jansz (I863)
 
1435 Zoon van Johan, kolonel van de Waalse dragonders van Van Bijlandt, en Maria Theresia van Lintelo HOIJNCK VAN PAPENDRECHT, Otto Hendrik (I1322)
 
1436 Zoon van mr. Adriaan Swalmius, pensionaris van Schiedam. Weduwnaar van N. van Dusseldorp, bij wie hij twee zonen had. SWALMIUS, Johan (I1219)
 
1437 Zorgvlied DE WIT, Pieter Hendrik (I2570)
 
1438 Zou de naam Elsevier gekregen hebben naar aanleiding van zijn woonhuis ‘In het helsche vier’. ELSEVIER, Hans (I1860)
 
1439 Zuiderkerk IN ‘T VELD, Margarita (I2246)
 
1440 Zuiderkerk VAN LEEUWEN, Jan (I2245)
 
1441 Zuiderkerk, door Daniël Serrurier. Get: Elbert Testart, Cornelia Fannius Vrij VAN HEEMSKERCK, Gravin Anna Margaretha (I1351)
 
1442 Zuiderkerk, get: douairière Cath’a van Doorn, Jan Arend meijer KIERULFF, Arend Karel Fredrik (I1761)
 
1443 Zuiderkerk, get: Gerretje Jacobsz STIKKEL, Gerritje (I2653)
 
1444 Zuiderkerk, get: Reinier van Heemskerck, Pieter Willem van H- en Cath’a Spaarman KIERULFF, Petronella Jacoba (I1760)
 
1445 Zuiderkerk. Get: Anna Cat’a Prum, Theodora Geertruijda van Heemskerck KIERULFF, Anna Jacoba (I1755)
 
1446 Zuiderkerk. Get: Casper Sterck en zijn vrouw Theodora Geertruijda van Heemskerck KIERULFF, Casper Christiaan (I1757)
 
1447 Zuiderkerk. Get: Jan van Riel en Cecilia van Heemskerck, Jan Willem Schooneveld en Emmerentia van Heemskerck KIERULFF, Andreas Wilhelmus (I1758)
 
1448 Zuiderkerk. Get: Jan Willem Schooneveld en Emmerentia van Heemskerck, Jan Anthony va Heemskerck en Catharina Flament KIERULFF, Johanna Catharina (I1759)
 
1449 Zuiderkerk. Get: Jan Willem Schooneveld, Emmerentia Maria van Heemskerck (diens vrouw) KIERULFF, Emmerentia Wilhelmiina (I1756)
 
1450 Zuiderkerk. Getuigen: Karste Stikkel, Adriana Sibelhof VAN OORT, Grietje (I1992)
 

      «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 Volgende»