Deel

Aantekeningen


Treffers 1251 tm 1274 van 1274

      «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26

   Aantekeningen   Verbonden met 
1251 Grote kerk, klasse 30 gulden; 54 jaar (sic!) Johanna ZWARTENDIJK
 
1252 Rem. Kerk Johanna ZWARTENDIJK
 
1253 Zuster van Petronella, de eerste vrouw van Jan Hendrik. Johanna ZWARTENDIJK
 
1254 Rem. kerk Laura Adriana ZWARTENDIJK
 
1255 Buurkerk Laurens Michiel ZWARTENDIJK
 
1256 Rem. kerk Laurens Michiel ZWARTENDIJK
 
1257 Groote Kerk in eigen graf Mr. Leonard ZWARTENDIJK
 
1258 Heer en secretaris van Indijk, Achttienhoven en Den Bosch. Secretaris van het kapittel van Sinte Marie. Promoveert op 3 spetember 1743 bij prof. Voorda aan de Universiteit van Utrecht tot meester in de rechten met de dissertatie ‘De Societate’. Luttele dagen daarvoor was zijn broer Gijsbert aan de beurt.

Naast de lucratieve functies is Leonard ook gewoon advocaat van het Hof van Utrecht. 
Leonard ZWARTENDIJK
 
1259 Hoofdman van het Rotterdamse wijnkopersgilde in 1721.

Voor de zilveren bruiloft van Leonard en zijn Kornelia schreef de populaire Rotterdamse dichter Dirk Smits een bruiloftszang, waaruit blijkt dat de twee nog in goede gezondheid samenleefden. Ook is duidelijk dat Alida hun enige dochter is gebleven.

Overleden in zijn woonhuis aan de Wijhaven bij de Kleine Wijnbrugsteeg. 
Mr. Leonard ZWARTENDIJK
 
1260 Rem. kerk Mr. Leonard ZWARTENDIJK
 
1261 Buurkerk Maria ZWARTENDIJK
 
1262 Nog niet bevestigd of Sophia inderdaad een dochter is van deze Pieter (er zijn er meer), maar wel heel waarschijnlijk. Maria Sophia ZWARTENDIJK
 
1263 Rem. Mattheus ZWARTENDIJK
 
1264 Buurkerk Michael ZWARTENDIJK
 
1265 Michael is tientallen jaren predikant van de remonstrantse gemeenschap in Utrecht, van november 1737 tot december 1782 - vrijwel gelijktijdig met de uit Waddinxveen komende Willem Schuyt. Voor die tijd predikte hij in Den Briel (aug. 1732-1738). Woont in 1743 (en in 1747, als hij zijn testament maakt) aan de Nieuwegracht bij de Wittevrouwenbrug. Abraham Welsingh, lakenfabrikant en zakenpartner van neef Adriaan, is zijn executeur-testamentair.

Samen met zijn broers Pieter en Abraham had Michaël flink wat geërfd van ene Maria de Gaai (volgens haar testament dd 18-11-1754 voor notaris Hendrik Haller in Delft; zij overleed op 23 augustus 1759 te Delft).

Na de dood van zijn vrouw legt Michaël een testament vast. Daarbij krijgt schoonmoeder Agneta van Wylick de lijftocht van al zijn bezittingen. Na haar dood wordt zijn bezit gelijkelijk verdeeld over broers Pieter en Abraham, zuster Engeltje, zwager Jan Marthens en schoonzuster Agneta. Het deel van Jan Marthens gaat na diens dood over op Jacob Marthens. Apart vermeld worden zijn bibliotheek, die naar ds. Pieter Zwartendijk te Zwammerdam gaat, en de luiermand die naar Pieters vrouw Jacoba gaat.

In april 1744 koopt Michael een hof van 100 roeden groot, met een ‘speelhuisje’ aan de Bisschopstraat buiten de Wittevrouwenpoort (Utrecht). Hij bezit tevens de buitenplaats Hoogenburg bij Zwammerdam, die na zijn dood in handen komt van de remonstrantse predikant jan Konijnenburg. 
Michael ZWARTENDIJK
 
1266 remonstrants Michael ZWARTENDIJK
 
1267 De grote rol van de familie Zwartendijk in onze familiegeschiedenis wordt ten overvloede gedemonstreerd door de huwelijken van de twee zusters Petronella en Johanna met mijn overgrootvader Plantenga (na elkaar natuurlijk, dat wel). Remonstrantse huwelijkskandidaten waren zelfs in deze tijd nog dun gezaaid. Petronella ZWARTENDIJK
 
1268 O. Rijstuin 13 Petronella ZWARTENDIJK
 
1269 Op 24 mei 1669 sluiten Pieter en Engeltje huwelijkse voorwaarden. Als Pieter sterft, krijgt zijn vrouw 3000 gulden. Als Engeltje eerst overlijdt, krijgt Pieter 2000 gulden. Mr. Pieter ZWARTENDIJK
 
1270 volgens familieaantekening Mr. Pieter ZWARTENDIJK
 
1271 Vrouw Engeltjen genoemd als weduwe. Mr. Pieter ZWARTENDIJK
 
1272 ‘Piet’. Firmant in de firma Gebr. Zwartendijk Pieter Anthonie ZWARTENDIJK
 
1273 Rem kerk Willem ZWARTENDIJK
 
1274 Dochter van Willem ‘t Hoen, burgemeester van Woerden Anna ‘T HOEN
 

      «Vorige «1 ... 22 23 24 25 26