Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 bij ‘t schapehok Janna Mennes (I3219)
 
102 Bijgenaamd ‘Van Bleiswijck’. VAN GROENEWEGEN, Mechteld (I396)
 
103 Bijlagen nog zien! Gezin F197
 
104 Blijft waarschijnlijk ongetrouwd; krijgt in 1938 een eigen kaart (A’dam). DUKER, Elsa Louise (I299)
 
105 Broer drijft een handel in kruidenierswaren en tabak aan de Tuinen in Leeuwarden. PLANTENGA, Broer (I1233)
 
106 Broer Jan Herman betreurt zijn verscheiden in 1876. DE RIDDER, Cornelis Otto Gerard (I2509)
 
107 Broer Jan huwt haar schoonzus (de zus van Jan van der Hoeven), die ook al Alida Josina heet. ZWARTENDIJK, Alida Jozina (I1681)
 
108 Broer Jan trouwt ook met een Zwartendijk, de zus van Gijsbert Leonard die ook al Alida Jozina heet. VAN DER HOEVEN, Alida Jozina (I476)
 
109 Broer Tjerks nam als eerste de naam Plantenga aan. Met zijn vrouw had hij zes kinderen. PLANTINGA, Broer Tjerks (I3065)
 
110 BS Streekarch. Hilversum Gezin F133
 
111 Burgemeester te Delft; in 1511 thesaurier en in 1534 raad. CORNETS DE GROOT, Hugo (I861)
 
112 Burger van Roermond NOLENS, Peter (I2524)
 
113 Buurkerk MARTHENS, Agneta (I11)
 
114 Buurkerk MARTHENS, Wijna (I518)
 
115 Buurkerk ZWARTENDIJK, Abraham (I1933)
 
116 Buurkerk ZWARTENDIJK, Laurens Michiel (I1934)
 
117 Buurkerk ZWARTENDIJK, Maria (I1935)
 
118 Buurkerk WELSINGH, Abraham (I1936)
 
119 Buurkerk WELSINGH, Agneta Wijna (I2624)
 
120 Buurkerk CONINCK, Geertruy (I2899)
 
121 Buurkerk ZWARTENDIJK, Michael (I516)
 
122 Buurkerk ZWARTENDIJK, Adriaan (I1944)
 
123 Buurkerk, in de familiekelder VAN MANSVELT, Jan (I1821)
 
124 Buurkerk. Laat drie minderjarigge kinderen na. Bijgezet, ƒ 63,- KUIJPER, Dr. Laurens (I280)
 
125 Buurkerkhof VAN KNAPEN, Geertruyd (I210)
 
126 Buurtheer van de Leidse wijk Doornbos van 4 februari 1616 tot aan zijn dood. VAN HEEMSKERCK, Jacob (I874)
 
127 Catharina is de bemiddelde erfgename van koopman Antonie Veen, die onder meer (hoe kan het anders) handelde in koffie, thee, tabak en kruidenierswaren. Het fortuin dat hij in 1846 te verdelen had onder zijn erfgenamen werd getaxeerd op ruim 136 duizend gulden. VEEN, Catharina (I1241)
 
128 Catharina stamt uit een vermogende Alkmaarse familie. VAN DER MIEDEN, Catalijna Adriaensdr. (I2707)
 
129 Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1889). SWART, Mr. Allard Josua (I2625)
 
130 Cornelia stamt uit een bekend remonstrants patriciërsgeslacht dat zich vooral in en om Rotterdam concentreert. De vele relaties tussen deze families en die van Zwartendijk, De Ridder, Van Leeuwen enzovoort liggen dus voor de hand.

In het tijdschrift Heraldieke Bibliotheek 5 (Google Books) wordt 1672 als haar geboortedatum opgegeven, maar dat kan niet juist zijn. 
VAN DER POT, Cornelia (I1964)
 
131 Crooswijk PLANTENGA, Jan Hendrik (I261)
 
132 Dé Robert Hennebo, auteur van Lof der Jenever, makelaar, kroegbaas, toneelspeler en belegger... en een goede bekende van Jacob Campo Weyerman. HENNEBO, Robert (I3154)
 
133 Dat dit de juiste Pieter is - hij is al 36 als hij voor de eerste keer trouwt - lijkt wel erg waarschijnlijk. Hij is de enige Pieter uit een remonstrants gezin dat in deze periode gedoopt wordt, en de voornamen van zijn ouders komen terug in die van zijn kinderen.

Woont bij zijn overlijden aan de Hoofdsteeg (L 112). 
VAN DER HOEVEN, Pieter (I523)
 
134 Dat het huwelijk van Maria met Cornelis Raven zo snel na de dood van zijn eerste vrouw Aletta van Oostrum komt, is niet zo heel vreemd. Haar moeder heet immers eveneens Van Oostrom. In een testament uit 1760legateert zij al haar linnen, wollen en zijden kleding aan Aletta van Oostrum. Een ketting met diamant gaat naar Agatha Raven. Uit het testament blijkt dat ene Maria van Oostrum, weduwe van Pieter van Hamersteijn, de ‘moei’ van Maria van den Heuvel is.

De overblijvende goederen gaan naar haar broer Otto van den Heuvel in Den Haag.

In een volgend testament, dat zij laat opmaken in 1779 na de dood van Cornelis Raven, worden ook de kinderen van CA Duker bedeeld met gouden sieraden. Zij woont op dat moment in bij haar dochter Wilhelmina in Ede. 
VAN DEN HEUVEL, Maria (I218)
 
135 De advertentie in het dossier (CBG) is onderschreven met: ‘Rotterdam/Zutphen’, 4 april 1911 Gezin F249
 
136 De advertentie is ondertekend met K.W. van der Chijs (kennelijk een neef) en H.A. Junius, een vriend. DUKER, Helena Catharina (I190)
 
137 De bekende genealoog, die niet alleen het eerste geslachtsregister van de Van Heemskercks opstelde, maar ook vele andere families in kaart bracht. Hij was vanaf 1771 adjunct-boekhouder, en in 1786 opperboekhouder van de Wisselbank te Amsterdam. Daarnaast was hij kerkmeester van de Nieuwe Engelse Kerk.

Over zijn genealogische ‘erfenis’ legde hij zijn wensen vast in zijn testament van 1 feb 1808 voor notaris Hubert te Amsterdam (zie Alg. Ned. Familieblad 2e jrg p 51). 
VAN HEEMSKERCK, Mr. Reinier (I1229)
 
138 De bevallingen worden telkens omschreven als ‘voorspoedig’, behalve die van Johanna Lucia, die ‘vrij voorspoedig’ verliep. Gezin F26
 
139 De fabriek/winkel van de ‘Gebroeders Zwartendijk’ bevond zich aan de Middensteiger 26-28, Rotterdam. In de trouwakte van Johanna Zwartendijk en J.H. Plantenga wordt ook broer Gijsbert Leonard omschreven als tabaksfabrikant. Dat kan kloppen, want in 1908 schrijft Gijsbert een 20 pp tellend boekje over het eeuwfeest van de tabaksfabriek (‘Een honderdjarige’, uitgave voor rekening van de schrijver, aanwezig in de Rotterdamse Bibliotheek).

In Jans overlijdensadvertentie is de overledene overigens ‘eenigst firmant’.

De tabaksfabriek van Zwartendijk werd later overgenomen door Van Rossem 
ZWARTENDIJK, Jan (I1433)
 
140 De geboorte van Anna Catharina verliep ‘zeer voorspoedig’, maar desondanks was het arme kind drie maanden later dood. Gezin F34
 
141 De geboortedatum van Margot is 15 juni in de familieadvertenties, maar 13 juni in de DTB-inschrijving. Ook een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant meldt 13 juni. Haar naam is bekend uit de brieven van oudoom Petrus Gerardus Duker: ‘Margootje van Nolio groeyt aardig op; en de kleijne Kees is zoo sterk en gezond als mogelijk is’, meldt hij in augustus 1805. DUKER, Margaretha Petronella (I339)
 
142 De geboorteplaats wordt ook genoemd in de trouwakte VITRIARIUS, Mr. Philip Reinhard (I103)
 
143 De getuigen bij haar doop, Hendrik Flaas (koopman in drogerijen) en Geertruida Zwartendijk, zijn een echtpaar. VAN DER HOEVEN, Sally (I2224)
 
144 De graanhandel van ‘Zwartendijk en Co’ bevond zich in 1915 aan de Scheepmakershaven 16 te Rotterdam. Daarvoor (in 1892) deed hij zaken vanuit het kantoor van de tabakshandel van zijn broers in de Open Rijstuin. Adriaan dreef de handel hoogstwaarschijnlijk met J.W. Landskroon Spruijt, in elk geval onder de naam Zwartendijk & Co. Zijn executeur-testamentair C. van den Thoorn noemt zich zijn ‘beste vriend’ in de door hem geplaatste overlijdensadvertentie in de NRC. ZWARTENDIJK, Adriaan G.Lzn (I479)
 
145 De grootmoeder van Geertruida, haar naamgenote, kwam uit Kampen. DE FEYFFER, Geertruida Berendina (I1423)
 
146 Dé Jacob van Heemskerck, die in 1595 met Willem Barentsz een passage naar Indië zocht over de Noord. IN de winter van 1596 strandden zij bij Nova Zembla en waren gedwongen te overwinteren. Eenmaal behouden weergekeerd, voer hij in 1601 opnieuw uit, nu als opperzeevoogd. Tijdens zijn reis veroverde hij een Portugese kraak met 40 ton goud. Als admiraal trok hij aan het hoofd van een dertig schepen tellende vloot in 1607 eropuit om de Spanjaarden een les te leren. Dat lukte tijdens de slag bij Gibraltar, maar Jacob bezweek aan zijn verwondingen. VAN BEEST VAN HEEMSKERCK, Jacob (I928)
 
147 De moeder wordt niet genoemd in de doopakte, maar op 15 augustus 1728 wordt een Johannes gedoopt als kind van Johannes Waller en Sophia Mellama.

Waarschijnlijk is de arme Frans al vroeg wees. Op 17 september 1744 wordt een Frans Waller (en veel naamgenoten zijn er niet in Leeuwarden) vanuit het Old Burger Weeshuis geplaatst als leerjongen bij de meester-timmerman Geert Buisingh. 
WALLER, Frans (I1708)
 
148 De naam Rörik is een patroniem van de oude voornaam Redert. In Oost-Nederland en Westfalen werd het patroniem doorgaans gevormd met het suffix -ing of (meestal) -ink. RÖRIK, Jan (I2119)
 
149 De ouders van Geertrui zijn onzeker. In de Genealogie Van Heemskerckwordt Hans Colterman - getrouwd met Petronella van Adrichem - genoemd, maar onderzoeker A.J. van der Zeeuw neemt op goede gronden aan dat diens oudere broer Aelbrecht de vader is. Zijn vrouw Alyt Jacobsdr. zou dan de moeder van Geertrui moeten zijn. Van der Zeeuw onderzocht het regentengeslacht Colterman gedegen, dus zijn toeschrijving krijgt van mij de voorkeur. COLTERMAN, Geertrui Maria (I929)
 
150 De overlijdensadvertentie wordt ondertekend met ‘namens de familie: A. Erdbrink, J.H.A. Duker’. De familie Erdbrink is aangetrouwd via een zus van haar moeder. DUKER, Willemina Clara (I198)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Volgende»