Van Heemskerck Van BeestBron informatie

 • Titel Van Heemskerck Van Beest 
  Auteur Maarten Timmer 
  Bron-ID S183 
  Tekst Dirk van HEEMSKERCK van BEEST
  Neef, Dirk van Heemskerck van Beest, had een interessante loopbaan en ik sta ook even stil bij enkele van zijn activiteiten
  die niet op Indië betrekking hebben. Hij werd in 1779 geboren en de eerste post in zijn stamboek zegt: ‘07/10/1789 - Van
  1787 tot heden Cadet bij de Artillerie in de Compagnie Capitaine Paravicini de Capelle”. Kan het echt zo zijn dat hij als 8-jarige
  dienst nam? In 1789 ging hij over naar de marine als Adelborst en werd in 1794 benoemd tot Luitenant ter Zee (op 15-jarige
  leeftijd!). De volgende aantekeningen in zijn stamboeken laat ik hier even zonder commentaar volgen:
  01/06/1795 - Geëmigreerd naar Duitschland en (onleesbaar)
  1799 - Bij de landing der Engelsen aan Den Helder op ontboden, van daar overgegaan naar Engeland,
  geplaatst als Luitenant in het 1ste Regiment Infanterie ‘De Hollandsche Brigade’. Vervolgens
  overgegaan bij het Regiment Jagers
  1802 - Capitain en bij de Vrede van Amiens gerepatrieërd
  20/02/1804 - Benoemd tot Lieutenant ter Zee
  01/04/1808 - Benoemd tot 1ste Lieutenant ter Zee
  23/07/1808 - Benoemd tot Opper Lieutenant ter Zee
  1810 - Bij het Institut des Elèves voor de Marine te Enkhuizen en het Kweekschool te Amsterdam
  03/07/1811 - Benoemd tot Capitaine de fregatte
  12/12/1810 - Benoemd tot Lieutenant des Vaisseaux
  24/11/1813 - In commissie naar Den Helder als Parlementair ter opeisching van het fort en de vloot
  01/12/1813 - Naar ‘s-Hage en Scheveningen ter asistentie van het debarqueren der Troupes, amunities, etc.
  26/01/1814 - Luitenant-Kolonel, in commissie door den Minister van Oorlog gesteld en geattacheerd aan het
  hoofdkwartier van den Kroonprins van Zweden en den Russische Generaal van (onleesbaar) in
  het noorden van Duitschland
  05/06/1814 - Benoemd tot Capitain Luitenant ter Zee 
  Verbonden met Benjamin BISCHOFF
  Benjamin BISCHOFF
  Wilhelmina CONRAD
  Johanna Catharina DUMOULIN
  Johanna Jacoba ECKSTAD
  Eduard Willem BISCHOFF VAN HEEMSKERCK
  Willem Frederik Carel BISCHOFF VAN HEEMSKERCK
  Willem Frederik Karel BISCHOFF VAN HEEMSKERCK
  Jacqueline RAMBALDO
  Maria Regina Antoinette RAMBALDO
  Suzanna Fanny STRUBEN
  Jhr. Frederik Theodoor Dirk VAN HEEMSKERCK VAN BEEST