Deel

Aantekeningen


Treffers 351 tm 400 van 1274

      «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
351 Wijnhaven Anna Isabella ELSEVIER
 
352 Getuigen bij de doop: Anthonija Roosterman, Jan Pieter van Mansvelt. Anthonia Petronella ELSEVIER
 
353 Leuvehaven Anthonia Petronella ELSEVIER
 
354 Get: Willem Elsevier, Esabella Blanckart Anthony ELSEVIER
 
355 Vermoedelijk jong gestorven. Anthony ELSEVIER
 
356 Bij ondertrouw (met haar eerste man) woont Antonia in Wijnhave (Rotterdam). Als zij voor de tweede maal in ondertrouw gaat, verblijft zij op Rapenburg. Getuigen zijn dan haar neef mr. Thimon van Schoonhoven en diens vrouw Elisabeth Geeraerds.

Op de site Verreverwanten.nl wordt zij vermeld als geboren in Oegsgeest en overleden te Rotterdam. De data zijn gelijk. 
Jonkvrouw Antonia Petronella ELSEVIER
 
357 Getuigen: Pieter van Mansvelt, Antonia Roosterman, Maria Jacoba van Schoonhove Jonkvrouw Antonia Petronella ELSEVIER
 
358 Nieuwe Kerk Jonkvrouw Antonia Petronella ELSEVIER
 
359 ‘op de Leuvehave’ Jonkvrouw Antonia Petronella ELSEVIER
 
360 Vanaf juni 1640 tot aan zijn dood is Bonaventura buurtheer van de Leidse wijk het Nieuwe Rijk van Gravenstein (tussen Rapenburg, Houtplein, het kerkhof en de Kloksteeg) - net als zijn vader overigens. Bonaventura ELSEVIER
 
361 Get: Eva van Alfen, Ludolf Roosterman, Anna van Mansvelt Catarina ELSEVIER
 
362 Get: Abraham Elsevier, Margrieta van der Mees, Catrijna Blommaeert Catrijna ELSEVIER
 
363 Op 18 juni 1600 ondertrouwt een Gillis Elsevier ‘uit Vlaanderen’ in Rotterdam met de Antwerpse Francijntgen Hendriks. Is dat deze Gillis? Gillis ELSEVIER
 
364 Zou de naam Elsevier gekregen hebben naar aanleiding van zijn woonhuis ‘In het helsche vier’. Hans ELSEVIER
 
365 Get: Adriana Rammelmans, Maria Rammelmans, Ludolf Roosterman Hendrick ELSEVIER
 
366 In de Franse kerk, eigen kelder Isaac ELSEVIER
 
367 Overleden tijdens een zakenreis Isaac ELSEVIER
 
368 Volgens de Stamboom Elsevier was Isaac van 1617 tot 1628 boekverkoper en drukker in Leiden. Van 1626 tot 1629 dreef hij de herberg De Toelast in Rotterdam en van 1648 tot aan zijn dood was hij brouwer in ‘De drie zonnen’ te Delft. Van 1629 tot 1644 was hij in functie als provoost-geweldige-generaal met de rang van kapitein bij de Admiraliteit van de Maas. Hij overleed tijdens een reis naar zijn broer Jacob in Gensingen. Met Jacomina kreeg hij vijf kinderen.

Zie voor meer details ook zijn lemma in het NNBW. 
Isaac ELSEVIER
 
369 Woont op het moment van zijn overlijden aan de Leuvenhaven. Dat is hoogstwaarschijnlijk het pand op nummer 4201 aan de oostzijde, dat hij in 1682 koopt van mr. Diederik van Hoogendorp.
In 1667 koopt hij nog een pakhuis in de Rijstuin van de kaaskoopman Cornelis de Riemer, waarvoor hij 4300 gulden betaalt. 
Isaac ELSEVIER, Abrahams
 
370 Wordt in 1727, bij zijn ondertrouw met Maria van Meel, ‘weduwnaar’ genoemd. Hij is op dat moment oud-schepen van Rotterdam.

Bij zijn begrafenis laat hij 5 minderjarige en 1 meerderjarig kind na. De overleden Raad wordt maar liefst viereneenhalf uur beluid. Klasse ƒ 30,- 
Isaac ELSEVIER
 
371 Get: Pieter van Waesberge, Abraham Elsevier, Catharina Meldorp Isaack ELSEVIER
 
372 Getuigen bij de doop: Thijmon van Meel, Johanna Jacoba Senserff, Johanna Maria Elzevier en Anthonij van Heemskerck.

Na de patriottische opstand in begin 1787 werd hij in het zadel geholpen als burgemeester van Rotterdam (samen met mr. Jacob Reepmaker), maar die positie hield niet lang stand. Na het neerslaan van de opstand verwijderde Wilhelmina hem weer per 7 februari 1788. 
Jan Jacob ELSEVIER
 
373 Wijnhaven Jan Jacob ELSEVIER
 
374 Getuigen bij de doop: Joan van Teijlingen (burgemeester van Leiden), Vrouwe Amrantha Catharina Elsevier en Jonkvrouw Maria Johanna Witheijn. Joan ELSEVIER
 
375 Wijnhaven Joan ELSEVIER
 
376 Pietersekerk Johan ELSEVIER
 
377 Zie over hem onder meer het lemma in het NNBW. Al in 1638 werd hij, nog maar 16 jaar oud, naar Parijs gestuurd om de relaties met geleerden te bestendigen. Vanaf 1640 studeert hij filosofie aan de universiteit van Leiden. Op het moment dat hij trouwde met Eva, werd hij partner in de firma Elzevier. Toen zijn vader in 1652 overleed en vlak daaarna ook zijn oom Bonaventura, startte hij met neef Daniël een vennootschap. Daniël verliet Leiden echter twee jaar later om partner te worden in de zaak van zijn oom Louis. Johan liet de boekhandel over aan een nieuwe partner, Karel Gerstecoren, en richtte zich op de drukkerij.

Na Johans dood zette zijn weduwe de firma voort, tot zij in 1681 de zaken overdeed aan haar zoon Abraham. 
Johan ELSEVIER
 
378 Getuigen bij de doop: Jan van Meel, Maria Catharina van Schoonhoven en Maria Jacoba van Schoonhoven. Johanna Maria ELSEVIER
 
379 ‘op de Wijnhaven’ Johanna Maria ELSEVIER
 
380 Drukker Louis, uit het Leuvense drukkersgeslacht, vestigde zijn eerste boekhandel in Leiden. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van uitgeefconcern Elsevier. Hij verwerft al snel een grote status in zijn nieuwe woonplaats. Van juni 1607 tot aan zijn dood is hij buurtheer van het Nieuwe Rijk van Gravenstein. Op het buurtregelement wordt hij omschreven als de ‘Dominateur ende besitter van d’Oostzijde van Rapenburch, de Zuydzijde van de Houtstraet ende de westzijde van St. Pieter Kerc-hoff met de Clocksteegh, Marckgrave van den Ackergraft, en Vrijheer van Stadtstimmerwerf.’

Omdat hij tevens pedel was bij de universiteit, wierf hij veel drukopdrachten van hoogleraren, van wie hij zo’n honderd werken uitgaf. Tevens maakte hij tot ver over de grenzen naam met de wonderbaarlijke duodecimo-uitgaven , nog kleiner dan pockets.

Louis en zijn nakomelingen behoren tot degenen die het boekdrukken in Noord-Nederland de bloeiperiode hebben bezorgd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hun uitgaven, op Zuid-Nederlandse leest geschoeid, waren veelal van een uitzonderlijke kwaliteit. Interessant detail is dat zij het lettergieten in eigen hand hielden, terwijl andere drukkers meestal hun fonts betrokken bij onafhankelijke lettergieters zoals Guyot en Van Vechten. De Elseviers waren ook sterk in buitenissig zetsel als Hebreeuws en arabisch. 
Louis ELSEVIER
 
381 Get: Ludolph Roosterman, Isaak Elsevier, Cornelia Rock, Adriana Rammelman Ludolf ELSEVIER
 
382 Vermoedelijk jong gestorven, voor 1741. Ludolf ELSEVIER
 
383 Franse kerk, eigen graf Maria Catharina ELSEVIER
 
384 Get: Cornelis van der Mars, Cornelia Roch, Anna van Hogenhuijs Maria Catharina ELSEVIER
 
385 in de Pieterskerk Matthijs ELSEVIER
 
386 Matthijs volgde zijn illustere vader op in het familiebedrijf. Op 22 juni 1607 aangesteld als ‘buurtheer’ van zijn Leidse wijk, ‘t Nieuwe Rijk van Pallas (oostelijk van Rapenburg).In hetzelfde jaar begon hij als tweede pedel van de Leidse universiteit. Vanaf 1617 tot aan zijn dood was hij daar eerste pedel. Matthijs ELSEVIER
 
387 Getuigen bij de doop: Theodorus van Teijlingen, Agneta van Meel en Cornelia Agneta Dorothea van Herssele. Theodorus ELSEVIER
 
388 Wijnhaven Theodorus ELSEVIER
 
389 Getuigen bij de doop: Agneta van Herzeele (weduwe van Timon van Schoonhoven), Pieter van Schoonhoven en Maria Willemina Boeij. Thimon Abraham ELSEVIER
 
390 ‘op de Wijnhaven’ Thimon Abraham ELSEVIER
 
391 Get: Jacob Roch (bewindhebber VOC A’dam), Cornelis Schenck, Eva van Alfen Willem ELSEVIER
 
392 Get: Rudolfus Roosterman, Anna van Mansvelt, Abraham Cochius, Ida van de Burg Willem ELSEVIER
 
393 Getuigen bij de doop: Willem van Hogendorp, Catharina Roosmale, Theodora Petronella van Hogendorp. Willem Wendilius Catharinus ELSEVIER
 
394 overleden aan ‘waterzucht’ Fenne ENNEN
 
395 Eigenlijk: Christina Everaertsdr. Christina EVERARDUS
 
396 remonstrants Hendrik FLAES
 
397 dochter van Christoffel en Sara du Toict. Woont bij ondertrouw in de Breedestraat, Leiden. Catharina Margaretha FLAMENT
 
398 Oook: Francin (in Huydecoperhandschrift) Antonie FRANTZEN
 
399 ‘afkomstig uit een oud adellijk Schots geslacht’ John GILLATTY
 
400 Klasse 30 gulden, weduwe van ‘ds. Gerardus’ Alida GILLIS SCHUIJT
 

      «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26» Volgende»