Deel

Aantekeningen


Treffers 201 tm 250 van 1274

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Midsland Aaltje CUPIDO
 
202 Midsland Aaltje CUPIDO, Pieters
 
203 Midsland Anne CUPIDO, Pieters
 
204 Midsland Cornelis CUPIDO
 
205 Midsland Cornelis CUPIDO
 
206 Midsland Cornelis CUPIDO, Pieters
 
207 in Midsland Maamke CUPIDO, Pieters
 
208 Midsland Martje CUPIDO, Pieters
 
209 Midsland Pieter CUPIDO, Pietersz
 
210 Midsland Pieter CUPIDO, Pietersz
 
211 Midsland Pieter CUPIDO, Pietersz
 
212 Midsland Pieter CUPIDO, Pietersz
 
213 Midsland Sijke CUPIDO, Pieters
 
214 Midsland Sijke CUPIDO, Pieters
 
215 Midsland Sipke CUPIDO, Pieters
 
216 Midsland Sipke CUPIDO, Pieters
 
217 Midsland Trijntje CUPIDO, Pieters
 
218 Midsland Trijntje CUPIDO, Pieters
 
219 Midsland Vrouwtje CUPIDO, Pieters
 
220 Midsland Vrouwtje CUPIDO, Pieters
 
221 Reynier was de compagnon van Hendrik Rammelman, en het lag dus voor de hand dat hij diens zuster huwde. Reynier DAMMANS
 
222 Onzeker. Maria DE BEIJ
 
223 What’s in a name? Margaretha DE BISSCHOP
 
224 De grootmoeder van Geertruida, haar naamgenote, kwam uit Kampen. Geertruida Berendina DE FEYFFER
 
225 Had volgens Ons Voorgeslacht (1994) een graf in de Oude Kerk te Delft in 1367. Claes DE HEUYTER, Willems
 
226 Volgens de site van Henk de Bieis Lucia in Rotterdam geboren, maar dat is niet terug te vinden in de Burgerlijke Stand aldaar. In haar trouwakte wordt Deventer vermeld. Ook haar broer, de advocaat en vice-president van het Gerechtshof in Batavia mr. Coenraad Sander de Jongh, trouwt in de familie Van Heemskerck. Hij huwt Johanna Henriëtte Wilhelmina van Heemskerck, dochter van Stephanus Wilhelmus Frederikus en Maria Henriëtte Daemen. Lucia Wilhelmina DE JONGH
 
227 Woont bij haar ondertrouw te Veere en komt daarom niet opdagen op haar bruiloft. Anna DE KONINCK
 
228 ‘Arie’ Adrianus DE KRUIJF
 
229 in de Oude kerk Hillegonda Jacoba DE LA FAILLE
 
230 Ook Hillegonda is een nicht van haar echtgenoot Hillegonda Jacoba DE LA FAILLE
 
231 in de grote kerk Mr. Johan Bernard DE LA FAILLE
 
232 Drie kinderen Gerrit DE MAN
 
233 Zeer waarschijnlijk is in het huis van Cornelis zijn schoonmoeder Alida Josina Zwartendijk overleden (1811). Vermoedelijk is Cornelis eerder getrouwd geweest. Het Begraafboek van Culemborg vermeldt het overlijden van Ida Wilhelmina Verhagen, huisvrouw van Cornelis de Ridder op 27-04-1802.

Bovendien trouwt op 18-9-1817 de dan 18-jarige Aletta Margretha de Ridder in Culemborg. Zij is de dochter van Cornelis en Ida W. Verhagen; het beroep van haar vader is tweede burgemeester van Culemborg. 
Cornelis DE RIDDER
 
234 Het gerucht gaat in de familie dat een van de De Ridders de naamswijziging van Duker in Van Heemskerck Düker (1890) heeft vergemakkelijkt door connecties met de Koningin. Is dat Cornelis geweest? Cornelis Otto Gerard DE RIDDER
 
235 Woont bij de geboorte van een zoon op 19 april 1840 te Nieuwkoop. Cornelis Otto Gerard DE RIDDER
 
236 Om duistere reden ‘tante Kiek’ genoemd door neef Winne van Heemskerck Duker Henriëtte Maria Helena DE RIDDER
 
237 Naar verluidt was Jan Herman hofprediker, wat de naamswijziging van zijn schoonzoon zou hebben vergemakkelijkt. In elk geval werd zijn zoon Cornelis Otto Gerard later referendaris aan het kabinet der Koningin. Een andere zoon, Jan Herman jr, trad in vaders voetsporen en verwierf een nog grotere bekendheid dan senior. Beide Jan Hermans worden in remonstrantse kringen gezien als vooraanstaande theologen.

Al ten tijde van zijn huwelijk, op zijn 26e, was Jan Herman predikant te Boskoop. Hij trouwt met zijn volle nicht, de dochter van zijn tante Cornelia. Banden tussen de Rappards en de De Ridders waren er al langer, getuige onder meer een procuratie van broer Cornelis Otto Gerard voor Conrad Rappard, die Jan Hermans schoonvader zou worden. Bij de geboorte van zoon Cornelis Otto Gerard in 1851 woont het echtpaar De Ridder in Gouda, ‘in het huis op de Gouwe’ G 101.

Dat Jan Herman griezelig religieus was, blijkt uit de overlijdensadvertentie van Alida Josina, die slechts negen maanden leefde: ‘Wij eerbiedigen den Wil des Heeren, wiens liefde ons geen vier Kinderen zou ontnomen hebben, als Zijne wijsheid het niet noodig keurde’. Daarbij zijn Staphorstianen bijna profaan. Toch stonden - en staan - de Remonstranten bekend als rekkelijk. Deze geloofsclub kende een belangrijke kern in en rond Gouda; het is niet verwonderlijk dat ook De Ridder daar zijn domicilie kiest en gaat prediken in het naburige Boskoop.

Zijn lemma in het Biografisch Woordenboek vermeldt: “geb. 23 Jan. 1816 te Kuilenburg, waar zijn vader Remonstr. pred. was, bekleedde hetzelfde ambt te Boskoop (1841), Waddinksveen (1842), Gouda (1848) en te 's-Gravenhage, van 1853, tot zijn welverdienden rusttijd, 1 Juli 1886.

Hij schreef: De kerkelijke viering van een gewichtigen dag aangeprezen, Amst. 1847; Een Nederlandsch geschenk aan den vorst van Eutopia, Gouda 1848; Bedelarijwering, Gouda 1850; Uitstapjen naar Hoenderloo, Leid. 1851; Wandel met God, Leid. 1851; Wat een arm dorp kan verrijken, Schoonh. 1852; De kracht der zwakkere sekse, Haarl. 1853; Een tafelboek, Schoonh. 1853; Christus in u, Leid. 1854; De eerste synode. Een tijdwoord, 's-Hage 1854; De beeltenis van A. des Amorie van der Hoeven als handhaver van nationaliteit, overdruk uit: Lectuur voor de Huiskamer, Leid. 1855; Een levensteeken op een doodenveld, Schoonh. 1857; Een vredestichter na drie eeuwen herdacht, 's-Hage 1860; Reisvertellingen, Schoonh. 1861; In Christus met God, Leid.; T.C.R. Huydecoper herdacht, 's-Hage 1866; Levensbeelden voor jongens en meisjes, Tiel 1868; Levensrichting. Kijkjes binnens- en buitenshuis, Tiel 1870; Levensbericht van Prof. Domela Nieuwenhuis, (in Hand. Mij. Ned. Lett.); voorts bijdr., recensiën enz., in de Godgeleerde Bijdragen, Kerkelijke Courant, Christelijk en Godsdienstig Album, Evang. Penningmagazijn (1860-'69), Christelijke Huisvriend, Praktische Volksalm., Geld. Volksalm., Magdalena, Mentor, Kinder-Courant, Zaaier, enz.” 
Jan Herman DE RIDDER
 
238 Volgens de Mormonensite in ‘Kuilenburg’ Jan Herman DE RIDDER
 
239 Werd Jans genoemd, volgens kleinzoon Willem Frederik. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1904 blijft zij - waarschijnlijk al samen met haar zoon Arnold Johan - de apotheek bestieren tot 1914. Samen met haar (ongetrouwde) dochter Margot neemt zij in dat jaar de wijk naar een pension nabij Ermelo. Volgens de Ellis Island records woont zij in 1914 in Hotel Ittmann te Nunspeet-waarschijnlijk hetzelfde als het ‘rustoord’ van de gezinskaart. Ittmann was een bekend, weids opgezet familiehotel met ruim honderd kamers, tuinen en ruime foyers. In november 1915, als Arnoldus Cornelis Duker overlijdt, woont zij daar nog.

In augustus 1916 keert zij terug in Hilversum. Zij gaat wonen aan het Ministerpark 2 en overlijdt daar in 1919. 
Johanna Henriëtte Catharina DE RIDDER
 
240 NIET in registers Noord-Waddinxveen! Margaretha DE RIDDER
 
241 Getuigen: Bernardus Jacobus de Roij, Christina Anna Maria van Wieken Bernardus Christianus DE ROY VAN WYCHEN
 
242 Uit een zeer oud Frans adelsgeslacht. Volgens het Franse adelsboek (Nobiliaire universel de France) vond het huwelijk plaats in 1771 en kreeg het echtpaar naast vier zonen ook zeven dochters. Bernardus Wilhelmus Anthony DE ROY VAN WYCHEN
 
243 Getuigen: Isaac Johannes de Roij, Joanna Everarda Halfwassenaer Franciscus Joannes Everardus DE ROY VAN WYCHEN
 
244 Getuigen: Willem Cornelis van Heemskerck, Anthonia Petronella Elsevier Willem Anthony DE ROY VAN WYCHEN
 
245 Grote Kerk, getuigen: Willem Cornelis van Heemskerck, Antonia Petronella Elsevier Wilhelmina Antonia DE ROYE VAN WYCHEN
 
246 Bij huwelijk 24 jaar Petrus Gerardus DE VOS
 
247 Nassaulaan 27 Pieter DE VOS
 
248 Noorder begraafplaats Pieter DE VOS
 
249 Willem Frederik van Heemskerck Duker heeft deze tak (de Vossen) helemaal uitgezocht, om redenen die mij niet bekend zijn. Pieters grootvader was een turfhandelaar en wethouder te Enkhuizen. Pieter DE VOS
 
250 Wordt in 1727 beroepen tot Alkmaar, komt dan van Schoonhoven. Woont in 1744 (personele quotisatie) met en dienstbode aan de Langestraat, waar hij 600 gulden pacht betaalt. Ds. Gerard DE WIJS
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Volgende»