Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 1,568

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 De koopman Pieter Plantenga verkoopt in 1801 een huis aan de Galileër Kerkstraat te Leeuwarden. PLANTINGA, Pieter Broers (I727)
 
202 De moeder wordt niet genoemd in de doopakte, maar op 15 augustus 1728 wordt een Johannes gedoopt als kind van Johannes Waller en Sophia Mellama.

Waarschijnlijk is de arme Frans al vroeg wees. Op 17 september 1744 wordt een Frans Waller (en veel naamgenoten zijn er niet in Leeuwarden) vanuit het Old Burger Weeshuis geplaatst als leerjongen bij de meester-timmerman Geert Buisingh. 
WALLER, Frans (I1708)
 
203 De naam Rörik is een patroniem van de oude voornaam Redert. In Oost-Nederland en Westfalen werd het patroniem doorgaans gevormd met het suffix -ing of (meestal) -ink. RÖRIK, Jan (I2119)
 
204 De ouders van Geertrui zijn onzeker. In de Genealogie Van Heemskerckwordt Hans Colterman - getrouwd met Petronella van Adrichem - genoemd, maar onderzoeker A.J. van der Zeeuw neemt op goede gronden aan dat diens oudere broer Aelbrecht de vader is. Zijn vrouw Alyt Jacobsdr. zou dan de moeder van Geertrui moeten zijn. Van der Zeeuw onderzocht het regentengeslacht Colterman gedegen, dus zijn toeschrijving krijgt van mij de voorkeur. COLTERMAN, Geertrui Maria (I929)
 
205 De ouders van Hendrik heten Christiaan Flaes en Josina Versteeg. FLAES, Hendrik (I1939)
 
206 De overlijdensdatum (bron: Ned. Patr.) lijkt niet juist. In een akte (Not Arch Woerden, inv nr 8676, dd 6-12-1749) wordt zij al in februari 1749 als ‘overleden’ aangemerkt.

Als weduwe koopt zij in december 1733 een huis aan de Haverstraat, nabij de Benthemerstraat, voor 650 gulden. Dat verkoopt ze ruim twee jaar later met 200 gulden winst aan Aart van der Hout. 
ZWARTENDIJK, Geertruid (I1956)
 
207 De Posthoorn, get: Engelina Westerhof STROINCK, Bernardus (I3310)
 
208 De Posthoorn, get: Maria Theresia de Graaf STROINCK, Franciscus Henricus (I1977)
 
209 De predikant verkoopt zijn huis in september 1764. WINTERSWIJK, Wynandus (I2989)
 
210 De Roo beschrijft het wapen van Van Mierevelt aldus: ‘Doorsneden, I: in zilver drie palen van rood, de laatste paal vergezeld van drie boven elkaar geplaatste sterren van zwart; II: in goud een molenijzer van blauw, vergezeld van drie belletjes van hetzelfde.’ VAN MIEREVELT, Michiel (I376)
 
211 De schrijver van de ‘Batavische Arcadia’ en diverse andere dichtbundels en vertaalde werken. VAN HEEMSKERCK, Mr. Johan (I1089)
 
212 De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bewaart brieven van hem en zijn echtgenote aan Frans van Limborch, uit 1743. Deze moet ik nog bekijken. ZWARTENDIJK, Ds. Abraham (I513)
 
213 De Van Wylicks vormden een flinke (katholieke!) familie in Emmerik. De ouders van Louise en haar echtgenoot zouden elkaar op die manier bekend kunnen zijn. Geboren op het landgoed Heyen te Gennep (L); zie www.limburgsekastelen.nl voor een literatuurlijst. VON WYLICK, Louise Engelbertina (I525)
 
214 De zoon van Florentius, Jan François Leopold, verwierf de titel van baron onder Koning Willem I. De familienaam werd De Balbian Verster. VERSTER, Florentius (I3290)
 
215 Deze meneer heeft op familysearch.org twee records als echtgenoot van Maria Duker: een waar hij Evert Jan heet en getrouwd is op 6 juni, en een ander waar hij Jan Frederik heet en getrouwd is op 5 juni. Aangezien voorts overal sprake is van (Mr.) Jan Frederik Ammon, houd ik het daarop. Hij overlijdt jong, op 44-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden is hij scholtus van het ambt Ede, waar het paar ook woont met hun enige dochtertje. AMMON, Mr. Jan Frederik (I194)
 
216 Deze mevrouw Jellema had - waarschijnlijk via erfenissen - een hoop geld te besteden. Zo koopt zij op 17 november 1910 een herenhuis in Leeuwarden voor tienduizend gulden. JELLEMA, Hieke (I748)
 
217 Deze naam heeft Ruud Zonneveld opgediept: ’Elisabeth Mulder was grootmoeder van Franciscus Henricus Stroinck, zoon van Jan Hendrik StroÂ?nck en Anna Maria Westerhof {waarschijnlijk van moederszijde, aangezien Elisabeth Mul(d/l)er als doopgetuige wordt genoemd bij dopen van de kinderen van Frans Westerhof en Maria Theresiade Graaf).] Zij komt uit de streek rondom Keulen. MULDER, Elisabeth (I3311)
 
218 Diende in het KNIL en ontmoette daar zijn Australische vrouw. VAN EMBDEN, Otto (I1725)
 
219 Dirkje gaat in september 1892 wonen aan de Lijnbaansgracht 111, verhuist in 1895 even naar de Rozenstraat 62, maar keert al een jaar later terug. Toch bevalt het haar niet: in maart 1898 vertrket zij opnieuw naar de Rozenstraat, nu naar nummer 250. Op 3 april 1911 vertrket zij naar haar schoonzoon Willem Jan Post, maar op 5 augustus 1912 is zij weer terug op haar vertrouwde adres Lijnbaansgracht 111. Haar laatste adres is Bilderdijkkade 100, waar zij vanaf 1913 tot aan haar dood woont. BEIJLSMIT, Dirkje (I654)
 
220 Dit echtpaar kreeg acht kinderen die bijna allen jong overleden; Kornelia was de zesde. BLAAUWDUIF, Aris Sieuwerts (I3180)
 
221 Dit is degene die later op de plantage Cornelia Ida werkt als administrateur en door Duker als ‘mijn zoon Frits’ wordt aangesproken. BERT, Johan Frederik (I1971)
 
222 Dit is een gok: alleen trouwakte in Rotterdam gevonden. Reden 1: ook afkomstig van Geertruydenberg. Reden 2: vernoeming (Joan Jacob, kind van Johanna van Knaapen). Maar het kan ook een (veel oudere) broer zijn van Clara!

Woont bij huwelijk aan de Wijnhaven. 
VAN BRUYNIS, Jan Jacobs (I219)
 
223 Dit is vrijwel zeker ‘Susette’ ofwel Zuzetje, die tijdens de correspondentie tussen Petrus Gerardus Duker en zijn vrouw tussen 1803 en 1808 nog heel jong is. BERT, Anna Susanna Louisa (I1976)
 
224 dochter van Christoffel en Sara du Toict. Woont bij ondertrouw in de Breedestraat, Leiden. FLAMENT, Catharina Margaretha (I1312)
 
225 Dochter van Cornelis, schepen te Delft VAN DER AA, Cunera (I907)
 
226 Dochter van de burgemeester van Delft; volle nicht van haar echtgenoot. VAN SCHUYLENBURCH, Cornelia Jacoba Willemsdr. (I1268)
 
227 Dochter van de burgemeester van Deventer, mr. Coenraad Alexander Jordens. JORDENS, Theodora (I292)
 
228 Dochter van de geheimraad van de landgraaf van Hessen VON HERFF, Albertina Catharina (I1374)
 
229 Dochter van de pensionaris van Rotterdam, Hugo Huyssen HUYSSEN, Anna (I1067)
 
230 Dochter van Dirk en Lysbeth Gerbrands SCHUIJT, Trijntje (I3200)
 
231 Dochter van ds. Laurens Kuiper. Op 8 maart 1762 verkopen de erven Schuyt c.s. de boerderij Overlaan in de Schermer bij Alkmaar voor 4323-12-12 voor 3/8 aan Matthijs Kuijper, koopman, en voor 4/8 aan Laurens Kuijper, rustend predikant van de Remonstranten te Alkmaar [Sch.113]. De aangetrouwde nicht van Elizabeth, Maria Sophia Zwartendijk (dochter van predikant Pieter), is getrouwd met de predikantenzoon Gillis Schuijt de Wijs, die in Alkmaar geboren is.

Een remonstrantse dominee Laurens Kuijper is van 1789-1800 dominee in Zoetermeer. En diezelfde dominee verkoopt in mei 1790 het huis ‘Regenboog’ aan de Markt in Gouda voor 6000 gulden aan Frans van Breda. Is dit haar broer misschien? En is hij dan dezelfde als de Laurens Kuijper die getrouwd is met Petronella Duker? 
KUIJPER, Elizabeth (I511)
 
232 Dochter van een dominee. LEDEBOER, Henriëtte Maria Helena (I255)
 
233 Dochter van een houtkoper VAN WICHEREN, Sara (I678)
 
234 Dochter van een luitenant-kolonel, uiteraard. ZEHELEIN, Pauline Marie Adolphine (I1343)
 
235 Dochter van Laurentius Ouwens en Isabella Canisius. OUWENS, Christina (I1800)
 
236 Dochter van machinist Pieter Adrianus Röhrman RÖHRMAN, Maria Catharina (I341)
 
237 Dochter van Pieter Blauwvelt, schout van Enkhuizen. BLAUWVELT, Maria (I884)
 
238 Dochter van Pieter Jan Matthijs. Na het overlijden van haar man vogens de gewoonte van de tijd Kerstijn Dirk Reyers genoemd. Een ‘vicarie’ dat zij samen met haar dochter Cecilia Dirks in de Sint-Pieterskerk te Leiden, bestond nog steeds in de negentiende eeuw - en behoorde nog aan de Van Heemskercks. VAN TETTERODE, Christina (I824)
 
239 Dochter van Willem ‘t Hoen, burgemeester van Woerden ‘T HOEN, Anna (I2600)
 
240 Doet samen met zijn zus Wijna belijdenis op 13 nov 1738, aan huis; hij is dan 22 jaar oud. MARTHENS, Jacob (I10)
 
241 Dolf Elsevier van Griethuysen noemt deze generatie niet.Hij gaat ervan uit dat Barbara een dochter is van Pieter (Pedro) Lopez de Haro en Catharina van den Berghe. Wie heeft gelijk? LOPEZ DE HARO, Honestos (I1834)
 
242 Dolf Elsevier van Griethuysennoemt haar Barbara Honora en plaatst haar geboorte rond 1565. LOPEZ DE HARO, Barbara Honesta (I1812)
 
243 Domkerk VAN OOSTROM, Wormerd (I259)
 
244 Doodgeboren VAN SIMMEREN, N.N. (I2021)
 
245 Doodgeboren VAN HEEMSKERCK DÜKER, N.N. (I3388)
 
246 Doop kleindochter Willemina: ’Willemina van Stolberg [getuige] weduwe Martinus Hoogerscheijt’ HOOGERSCHEID, Martinus (I2491)
 
247 Doopgetuigen Christoffel Flament, Anna Heemskerck van Beest. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jan (I119)
 
248 Doopgetuigen: Christoffel Flament, Anna Hopkopers VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Pieter (I116)
 
249 Doopgetuigen: Christophel Klament, Margareta Heemskerck van Beest VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jan Christoffel (I117)
 
250 Doopgetuigen: Sybrandt van der Lely, Alijda Heemskerck van Beest.

Aant. bij Huydecoper: ‘2 k[inderen] jong overl[eden]’

De nagelaten goederen van het echtpaar staan beschreven in het Archief van de beheerde boedels van de Weeskamer te Delft (nrs. 11179-11191). 
VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Geertruyt (I118)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Volgende»