Deel

Aantekeningen


Treffers 1051 tm 1100 van 1274

      «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1051 Zijn huwelijk met Margaretha was zijn tweede; ten tijde van de bruiloft was hij weduwnaar. Abraham VAN HOOGENHOUCK, Maertensz
 
1052 Woont bij zijn huwelijk op de Korenmarkt. Adriaen VAN HOOGENHOUCK
 
1053 Woont bij haar huwelijk op de Korenmarkt. Aeltgen VAN HOOGENHOUCK, Martensdr.
 
1054 Get.: Heijndrick Maertensz Storm en Geertruijt Jans van Santen Anna VAN HOOGENHOUCK, Abrahamsdr.
 
1055 Ridder van het Heilige Roomse Rijk. Thesaurier, weesmeester en burgemeester van Delft. Regent van het Oude Gasthuis. Maerten VAN HOOGENHOUCK
 
1056 Begraven met 8 dragers, kosten fl. 2,- Johanna VAN KNAPEN
 
1057 Bij geboorte wonende in de Botterstraat, bij huwelijk op het Janskerkhof.

Tijdens haar huwelijk moet Johanna benoemd zijn als ‘inbrengster iin de Bank van Leening’ door de regenten van het Burgerweeshuis. Na de dood van haar man deed zij vrijwillig afstand van deze functie ten gunste van haar schoondochter Agatha Raven.

Bij haar dood genoemd ‘juffrouw’ Johanna Ducker-Van Knapen, weduwe van ‘Sr. Arnoldus Ducker’, wonende in de Lijsbetstraat. Laat twee mondige zoons na. Na haar dood bewoont een familielid van haar het huis; als buurman Jan Angelier in 1802 zijn huis verkoopt woont naast hem ‘N.N. van Knaapen’. 
Johanna VAN KNAPEN
 
1058 Bij de geboorte wonend in de Jufferstraat, ‘aan de Geertekerck’ Pieter VAN KNAPEN
 
1059 aan huis, door Isaac Emilius Ariaentje VAN LEEUWEN
 
1060 In de Remonstrantse kerk, door Isaac Emilius. Get: Gijsbert van Leeuwen de zesde en Ariaentje Porens Claes VAN LEEUWEN
 
1061 Aan huis door ds. Henrijk Schoonegevel, getuigen: Pieter in ‘t Veld, Maria van Leeuwen. Cornelis VAN LEEUWEN
 
1062 Gedoopt aan huis (rem.) door Joannes de Roever. Get.: Willemijntje in ‘t Veld. Ds. Gijsbert VAN LEEUWEN
 
1063 Het echtpaar Van Leeuwen-Zwartendijk vormt een belangrijke schakel in de familiegeschiedenis. Hun vier dochters zijn alle vier bet-betovergrootmoeders van mij. Drie zusters zijn bij hun geboorte elk bezongen door ene Johannes Brakel. Hij lijkt dezelfde die in Van der Aa wordt beschreven als ‘krankbezoeker te Rotterdam, een kundig en braaf man’ die zich verdienstelijk maakte voor de Remontrantse Broederschap.

Hoewel Gijsbert bepaald van goede komaf lijkt te zijn, gaat hij in mei 1790 een lening aan bij Teunis de Ridder van maar liefst 2000 gulden. Zijn onderpand was zijn huis en pottenbakkerij aan de Koningstraat. De dominee bezat volgens de website kasteleninutrecht.eu een buitenplaats aan de Vecht. Die ligt er nog steeds, aan de Dorpsstraat 69 in Loenen. Uit de tekst op de site:

‘Tegen het einde van de 18e eeuw komt het huis in bezit van Ds. G. van Leeuwen, die getrouwd was met mejuffrouw Swartendijk. Hij besloot in 1792 uit hun twee achternamen de naam van huis te veranderen in "Leeuwendijk". In 1812 besluit hij het huis te veilen bij kastelein J.A. Weber van "Het Rechthuis van Loenen en Nieuwersluis". Het huis wordt dan omschreven als: "Een aangenaam buitenplaatsje zeer geschikt voor zomer en winterverblijf met deszelfs Heere Huizinge waarin drie benedenkamers, alle behangen, gelambriseerd en met stookplaatsen voorzien, vijf bovenkamers, dienstbodenvertrek en kleerzolder, keukens en kelder, menagerie, koetshuis, stalling voor vier paarden, vruchtbare boomgaard, moestuinen aan de rivier de Vecht en Rijweg hebbende alle de vrolijkste uitzigten".’

Dat geeft wel een probleempje. Immers, Gijsbert is al voor 1808 overleden. In dat jaar is zijn weduwe getuige bij de doop van hun kleinkind Alida Josina Rappard. Het is goed mogelijk dat dochter Cornelia (die met Rappard trouwt in Loenen) vanuit dit huis in het huwelijksbootje is gestapt.

Tijdens het oproer van de patriotten in 1787 was Gijsbert predikant in Waddinxveen (zijn kerk staat er nog in de oorspronkelijke staat). Nadat de opstand door Willem V en zijn Duitse metgezellen was neergeslagen, moest hij noodgedwongen zijn gemeente verlaten. Zoals veel remonstrantse kopstukken week hij uit naar Frankrijk. 
Ds. Gijsbert VAN LEEUWEN
 
1064 Ned. patriciaat noemt 29 juli 1811 Ds. Gijsbert VAN LEEUWEN
 
1065 Ook: Gijsbert van Leeuwen de jonge. Bij zijn ondertrouw in 1704 is hij 30 jaar oud en woont hij op de Kloveniersburgwal. Gijsbert VAN LEEUWEN, ‘de zevende’
 
1066 Remonstrantse kerk, door Isaac Emilius Gijsbert VAN LEEUWEN
 
1067 Aan huis (rem.) door Henrijk Schoonegevel. Get.: Wessel in ‘t Veld, Christina van Muijden Grietje VAN LEEUWEN
 
1068 aan huis gedoopt door Isaac Emilius. Get: Adriaantje Polderman Jan VAN LEEUWEN
 
1069 aan huis, door Isaac Emilius Jan VAN LEEUWEN
 
1070 Zuiderkerk Jan VAN LEEUWEN
 
1071 in sep 1811 ‘28 jaar’ Johanna VAN LEEUWEN
 
1072 Woont bij haar huwelijk in Loenen. Johanna VAN LEEUWEN
 
1073 In de overlijdensadvertentie vreemd genoeg ‘Margantha’ genoemd. In het Utrechts Archief: memorie van successie (inv nr 337-3 (toegang) 24, nr 175, kantoor Loenen, 03-09-1842) -> bekijken Margaretha VAN LEEUWEN
 
1074 door Isaac Emilius Marritje VAN LEEUWEN
 
1075 Getuige: mjuffrouw Pieternella van Leeuwen Petronella VAN LEEUWEN
 
1076 Huwt haar volle neef.

Zus Cornelia van Leeuwen trouwt met Rappard en wordt daarmee de overgrootmoeder van mijn opa Jan Herman. Petronella zelf trouwt met GL Zwartendijk en wordt zo de overgrootmoeder van mijn oma Alida Plantenga. 
Petronella VAN LEEUWEN
 
1077 aan huis, door Isaac Emilius Pieter VAN LEEUWEN
 
1078 aan huis, door Petrus Verwer. Get: Marritje Tornaar Pieter VAN LEEUWEN
 
1079 Abraham de Roo verwijst naar ‘de homepage van bernard Jeroen Harterink’ voor de voorouders van Van Mansvelt. Anna VAN MANSVELT
 
1080 Buurkerk, in de familiekelder Jan VAN MANSVELT
 
1081 in huis gedoopt Christiaen VAN MEEL
 
1082 Get: Martinus de Leeuw, Lucretia van Meel Gijsbertus VAN MEEL
 
1083 Wijnstraat, zerk is 3,5 uur beluid. Hendrik VAN MEEL
 
1084 Getuigen bij doop: Heijndrick van Meel, vertegenwoordigd door NN van Schoonhoven en NN van Schoonhoven-van Herseel. Henrij VAN MEEL
 
1085 in huis gedoopt Henrik VAN MEEL
 
1086 in huis gedoopt Henrik VAN MEEL
 
1087 Schotse kerk, achter de Beurs op de Blaak Henrik VAN MEEL
 
1088 in huis gedoopt, get: Lucretia van Meel, Ida Heinenbergh Jan VAN MEEL
 
1089 iin huis gedoopt Johanna VAN MEEL
 
1090 in huis gedoopt Johanna VAN MEEL
 
1091 Getuigen bij de doop: Pierre van Schoonhoven en Marie Witheim.

Woont bij haar overlijden 1794 op de Boompjes; laat twee meerderjarige kinderen na. 
Jonkvrouwe Maria VAN MEEL
 
1092 in Franse kerk Jonkvrouwe Maria VAN MEEL
 
1093 Getuigen bij de doop: Christiaan van Meel, Marie de Leeuw, NN van Meel en NN van Schoonhoven. Getuige 2 vervangt getuige 3, getuige 3 vertegenwoordigd door mopnsieur en madame Van Schoonhoven. Marie VAN MEEL
 
1094 Waals Thimon VAN MEEL
 
1095 De Roo beschrijft het wapen van Van Mierevelt aldus: ‘Doorsneden, I: in zilver drie palen van rood, de laatste paal vergezeld van drie boven elkaar geplaatste sterren van zwart; II: in goud een molenijzer van blauw, vergezeld van drie belletjes van hetzelfde.’ Michiel VAN MIEREVELT
 
1096 Geboren op de (Koren)Markt in Delft en opgeleid in het atelier van Anthonie van Blockland. Ontwikkelde zich tot de populairste portretschilder van zijn tijd; in de database van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie zijn alleen al ruim 200 portretten van zijn atelier te vinden. Hij portretteeerde veel lieden uit de Delftse elite, het Haagse hof en de Hollandse nobelen, waaronder P.C. Hooft en Constantijn Huygens. Er wordt gezegd dat zijn atelier ruim tienduizend portretten vervaardigde.

Dat schilderen legde hem geen windeieren. Alleen al tussen 1619 en 1632 bestelde de magistraat van Delft voor 1161 gulden aan portretten bij de meester. In 1629 woonde hij in ‘Het Gekroonde Neteldoeck’ aan de Markt op nummer 27. Ernaast woonde zijn dochter Aeltjen in ‘Den Gulden Mortier’ op nummer 29. Samen met zijn schoonzoon Willem Delff bezat hij ook een huis op nummer 18, en in 1639 kocht hij nog een pand voor maar liefst 2010 gulden. Zijn atelier vestigde hij later in het pand ‘Spangien’ op de Oude Delft nummer 71.

Onder zijn leerlingen waren bekende namen als Paulus Moreelse, Anthony palamedesz en Jan Anthonisz van Ravesteijn.

In het Archief van de Weeskamer te Delft is een inventaris van de boedel te vinden (nrs. 3945-3953). Uit die stukken blijkt ook dat de kinderen van Willem Jacobsz van Delft en van Johan van Beest mede-erfgenamen waren van Van Mierevelt. 
Michiel VAN MIEREVELT, Jansz
 
1097 Schilder van onder meer ‘De anatomische les van dr. Willem van der Meer’, met een zelfportret. Pieter VAN MIEREVELT
 
1098 Samen met twee andere Van Mierops is Willem - en na diens dood zijn vrouw - eigenaar van suikerplantage Siparipabo in Suriname. Willem VAN MIEROP
 
1099 Rekenmeester van Holland, volgens Huydecooper Cornelis VAN NAARDEN
 
1100 Zoon van Abraham van Nerven Willem VAN NERVEN
 

      «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Volgende»